Cách thức đăng ký trả góp 0% của chủ thẻ

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ TRẢ GÓP CỦA CHỦ THẺ:


1. Sacombank: Chủ thẻ không cần gọi điện lên ngân hàng đăng ký. Chủ thẻ điền đơn đăng ký theo mẫu Sacom. ĐVCNT lưu giữ đơn và chuyển mPOS vào cuối tháng.

2. VIB: Chủ thẻ gọi điện lên Tổng đài 18008180 của VIB để đăng ký trả góp. Chủ thẻ gọi điện sau 5 ngày kể từ ngày giao dịch (yêu cầu trước 2 ngày của kỳ đến hạn thanh toán, tức là ngày 25 hàng tháng). Nội dung thông báo với VIB: giao dịch trả góp qua mPOS, tại cửa hàng ABC, số tiền, kỳ hạn…)

 3. HSBC: Chủ thẻ không cần gọi điện lên ngân hàng đăng ký. Chủ thẻ điền thông tin vào “Đơn đăng ký HSBC”. Trường hợp HSBC gọi điện để xác minh, chủ thẻ thông báo là Giao dịch tại cửa hàng ABC và “GIAO DỊCH QUA MPOS” để HSBC nhận diện.

 4. Eximbank: Chủ thẻ không cần gọi điện lên ngân hàng đăng ký. Chủ thẻ điền đơn đăng ký theo mẫu Eximbank. ĐVCNT lưu giữ đơn và chuyển mPOS vào cuối tháng

 5. Maritimebank: Chủ thẻ điền đơn đăng ký sau đó gọi điện ngay lên tổng đài 1800599999- bấm số 3 hoặc gửi SMS cú pháp “MSB DKTG” gửi 8049 để đăng ký trả góp.

 Lưu ý:- Tin nhắn đăng ký không được xem là giao dịch chuyển đổi trả góp thành công cho đến khi nhân viên Maritimebank liên hệ Chủ Thẻ Chính hỗ trợ và xác nhận. Maritimebank thu của chủ thẻ 3% phí quản lý trả góp trên giá trị giao dịch.

 6. Shinhan: Chủ thẻ gọi điện thoại lên tổng đài 08 3829 1566  hoặc 1800 1560 để đăng ký trả góp. Thông báo GIAO DỊCH QUA MPOS, thông tin xác nhận từ hóa đơn mPOS gửi về qua email.

 7. ANZ: Chủ thẻ gọi điện lên ANZ (số điện thoại từ mặt sau của thẻ): GIAO DỊCH QUA MPOS và cung cấp các thông tin (từ hóa đơn mPOS gửi về qua email) như Tên khách hàng, Số thẻ, Mã chuẩn chi, Ngày giao dịch, Tổng số tiền, Kì hạn trả góp.

Lưu ý: ANZ thu của chủ thẻ phí chuyển đổi trả góp là 400.000 VNĐ/giao dịch

 8. Vpbank: Chủ thẻ gọi điện lên Vpbank thông báo là GIAO DỊCH QUA MPOS và cung cấp các thông tin như: Tên khách hàng, Số thẻ, Ngày giao dịch, Tổng số tiền, Kì hạn trả góp, mã chuẩn chi (từ hóa đơn giao dịch MPOS).

3. Lưu ý: Chủ thẻ phải gọi điện đăng ký trước ngày lên sao kê. Nếu khi gọi điện, ngân hàng yêu cầu 1 đến 3 ngày sau gọi lại, chủ thẻ nên thực hiện đúng yêu cầu của Ngân hàng để giao dịch được chuyển đổi trả góp thành công.

 9. Techcombank:

- Chủ thẻ điền đơn đăng ký theo mẫu Techcombank. Chủ thẻ không cần gọi điện cho Ngân hàng. Sau ngày giao dịch (không kể ngày giao dịch vào thứ 7, chủ nhật) mPOS sẽ gửi báo cáo về giao dịch sang Techcombank. Sau khi nhận được báo cáo từ mPOS, trong vòng 3 ngày/chậm nhất trước ngày sao kê của thẻ, Techcombank sẽ gọi điện lại cho chủ thẻ  để xác nhận chuyển đổi trả góp cho chủ thẻ.

* Lưu ý:

- Theo quy định của Techcommbank, Techcombank sẽ thu phí chuyển đổi giao dịch của Chủ thẻ khi tham gia trả góp là 1.1%*Giá trị giao dịch (đã bao gồm VAT, tối thiểu 100.000VNĐ/1 giao dịch).

- Techcombank sẽ tiến hành gọi điện cho chủ thẻ tối đa 3 lần. Trường hợp Techcombank không liên lạc được với chủ thẻ và cho thời hạn để chủ thẻ chủ động liên lạc lại, nếu đến hạn mà chủ thẻ không liên lạc lại, giao dịch sẽ không được chuyển đổi sang trả góp. Thời hạn cho phép chủ thẻ liên lạc lại muộn nhất 2 ngày trước ngày sao kê của thẻ.

- Chủ thẻ cung cấp các thông tin như: Tên khách hàng, Số thẻ, Ngày giao dịch, Tổng số tiền, Kì hạn trả góp, số chứng minh thư..

10. Vietinbank:

- Chủ thẻ điền đơn đăng ký theo mẫu Vietinbank. Chủ thẻ không cần gọi điện cho Ngân hàng. Sau ngày giao dịch (không kể ngày giao dịch vào thứ 7, chủ nhật) mPOS sẽ gửi báo cáo về giao dịch sang Vietinbank. Sau khi nhận được báo cáo từ mPOS, trong vòng 5 ngày làm việc, Vietinbank sẽ thực hiện chuyển đổi giao dịch trả góp cho chủ thẻ.

- ĐVCNT lưu giữ đơn hàng tháng và chuyển mPOS vào ngày đầu tháng sau


Không có sản phẩm trong danh mục này.