Filter Hoya

So sánh sản phẩm (0)

Kính lọc hồng ngoại Hoya R72 Infrared Filter 67mm

Kính lọc hồng ngoại Hoya 67mm R72 Infrared Filter Hoya 67mm R72 Infrared Filter là một bộ lọc chu..

2,900,000đ

Hoya 82mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 82mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 82mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

2,290,000đ 2,600,000đ

Hoya 82mm HMC UV (C)

Filter Hoya 82mm HMC UV Filter Hoya 82mm HMC UV (C) là loại kích lọc thông dụng phổ biến mới nhất ..

690,000đ 659,000đ

Hoya 82mm CIR-PL Slim

Filter Hoya CIR-PL 82mm Kính lọc phân cực (CPL) Tia sáng mà bị phản chiếu bởi bất kỳ bề mặt nào có..

1,349,000đ 2,020,000đ

Hoya 72mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 72mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 72mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

1,790,000đ

Hoya 67mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 67mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 67mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

1,590,000đ 1,790,000đ

Hoya 62mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 62mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 62mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

1,490,000đ

Hoya 62mm CIR-PL Slim

Filter Hoya CIR-PL 62mm Kính lọc phân cực (CPL) Tia sáng mà bị phản chiếu bởi bất kỳ bề mặt nào có..

679,000đ 950,000đ

Hoya 58mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 58mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 58mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

1,290,000đ

Hoya 55mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 55mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 55mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

1,190,000đ

Hoya 52mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 52mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 52mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

1,150,000đ

Hoya 49mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 49mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 49mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

1,100,000đ

Hoya 49mm CIR-PL Slim

Filter Hoya CIR-PL 49mm Kính lọc phân cực (CPL) Tia sáng mà bị phản chiếu bởi bất kỳ bề mặt nào có..

520,000đ 750,000đ

Kính lọc hồng ngoại Hoya R72 Infrared Filter 82mm

Kính lọc hồng ngoại Hoya 82mm R72 Infrared Filter Hoya 82mm R72 Infrared Filter là một bộ lọc chuyê..

3,200,000đ

Hoya 77mm Pro NDx64 (6 stops)

Hoya 77mm Pro NDx64 (6 stops) Hoya 77mm Pro NDx64 Là kính lọc mỏng giúp g..

2,090,000đ 2,200,000đ

Hoya 67mm CIR-PL Slim

Filter Hoya CIR-PL 67mm Kính lọc phân cực (CPL) Tia sáng mà bị phản chiếu bởi bất kỳ bề mặt nào có..

749,000đ 1,050,000đ

Hiển thị từ 1 đến 16 của 56 (4 Trang)