Tags

  • Tìm hiểu máy ảnh : Độ nhạy sáng ISO

    Ngày đăng: 01/04/2018

    “ISO” hay “độ nhạy sáng ISO” là viết tắt của "International Organisation for Standardisation" (Tổ Chức Chuẩn Hóa Quốc Tế), một tổ chức xác định các tiêu chuẩn quốc tế.“Độ nhạy sáng ISO” là một thuật ngữ nhiếp ảnh được sử dụng rộng rãi.