Atomos Ninja V, màn hình xuất được chuẩn N-Log 4K full 10-bit HDR của Nikon mirrorless full-frame

Tin khác