Hasselblad giới thiệu H6D: hệ thống Medium Format cao cấp hoàn toàn mới, quay 4K, giá từ $26,000

Tin khác