Sony giới thiệu UMC-S3C: máy quay 4k nhỏ gọn, ISO 50-409.600

Tin khác