Drone Ehang 184 có thể chở người, giá từ 200.000 - 300.000 USD

Tin khác