Nikon D620 có thể sẽ ra mắt cuối năm nay, nâng cấp chip xử lý, cạnh tranh với 6D mark II

Tin khác