Sensor máy ảnh và gương lật bị cháy rụi khi chụp trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời

Tin khác